ANBI status

Stichting Jazzfest Amsterdam is in het bezit van een culturele ANBI-status, waarvan ook jij als JAZZFESTER profiteert.

Stichting Jazzfest Amsterdam is in het bezit van een culturele ANBI-status, waarvan ook jij als JAZZFESTER profiteert. De overheid stimuleert namelijk het doneren aan culturele instellingen door je te laten profiteren van extra belastingvoordeel: je gift wordt voor 125% in aanmerking genomen bij het opgeven van uw aftrekposten.
Bereken hier het voordeel.

Informatie t.b.v. culturele ANBI-status

Onderstaande gegevens geven de benodigde inzage in het functioneren van Stichting Jazzfest Amsterdam.

RSIN Stichting Jazzfest Amsterdam
8513.16.104
KvK-nummer:
5446569
IBAN:
NL58 RABO0170716295

Stichtingsadres

Newtonstraat 73-3
1098 HA Amsterdam
info@jazzfestamsterdam.nl

Bestuur Stichting Jazzfest Amsterdam (onbezoldigd)

Ikaros van Duppen, voorzitter
Sophie Bergisch, penningmeester
Sigrid Paans, secretaris

Doelstelling conform statuten

De stichting heeft ten doel:
Het ontwikkelen, organiseren en produceren van een cultureel festival in Amsterdam met jazzmuziek als basis, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt géén winst.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De directie, musici en overige ingehuurde professionals worden gehonoreerd overeenkomstig hetgeen in de sector gebruikelijk is. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Jaarcijfers

Kijk hier voor de balans 2017 en hier voor de winst & verliesrekening 2017.
Kijk hier voor de balans 2018 en hier voor de winst & verliesrekening 2018.
Kijk hier voor de balans 2019 en hier voor de winst & verliesrekening 2019.
Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2020.
Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2021.
Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2022.

Beleid

Kijk hier voor het beleidsplan 2021-2024.

Activiteiten

Kijk hier voor een overzicht van activiteiten in 2019.
Kijk hier voor een overzicht van activiteiten in 2020.
Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten in 2021.
Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten in 2022.